bierz życie jakim jest

Temat: Jak ma się składka chorobowa do wysokości zas. macierzyńskiego?
Jak ma się składka chorobowa do wysokości zas. macierzyńskiego?
  Witam.
W grudniu zeszłego roku otrzymałam dotacje z UP a w styczniu 2010 otworzyłam działalność gosp. Jak dotąd za stycz, luty i marzec płaciłam mały zus z dobrowolną skł chorobową. Łącznie coś około 350 zł. W tym tygodniu okazało się że jestem w ciąży a przewidywany termin porodu mam na koniec paźdz- początek listopada. Wobec tej sytuacji mam watpliwości i pytania:

1,. Czy teraz mogę zadeklarować się w zusie że chcę płacić wyższą skl chorobową np 200 % przeciętnego wynagrodzenia? Wiadomo że im składka wyzsza tym wyzszy później zas macierzyński.

2. Jeżeli "tak" (odnośnie pyt 1) to czy dalej płacę tyle samo zus, oprócz innej kwoty za skl chorob czy zmieniają się wysokości wszystkich innych składek?

2. Przed otrzymaniem dotacji z PUPu podpisałam umowe że przez 12 mies będę prowadzila DG a ja przecież urodzę na koniec paźdz, a więc 2 miesiące mi zabraknie. Wobec tego czy będę musiała oddać pieniążki z dotacji czy będę potraktowana jakbym była na chorobowym i termin 12 miesięczny zostanie mi przesunięty? A więc od listopada do konca marca byłabym na zas macierzyńskim a w kwietniu i maju 2011 "dopracowałabym" do tych umownych 12 miesięcy?

Bardzo proszę o pomoc i porady. Do 10 maja muszę uiścić składki za kwiecień w zusie i nie wiem co robić. Dziękuję
Aga
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=123004Temat: zus w ciąży a działalnośc gospodarcza

  witam
dokładnie tak jak napisałeś kompletne bzdury.Ktoś nagłośnił głupotę a ludzie się napalili

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8290,95 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010r.).
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=131506


Temat: Wysokosc ZUSu
Wysokość składek jest z góry ustalona przez zus
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

Składki za 2009 r.Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 567,84 zł 520,90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 224,24 zł 224,24 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 46,94 zł 46,94 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 1915,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2009)

**kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,8%.
http://www.zus.pl/default.asp?id=35&p=1
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=191073


Temat: urlop macierzyński
wkleję Ci, co u nas na forum mamuśkowym jedna mama znalazła:

Od kiedy i o ile wydłużą się urlopy macierzyńskie
Renata Majewska 19-12-2008, ostatnia aktualizacja 19-12-2008 07:43

Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich wchodzą w życie w różnych terminach i jest kilka okresów przejściowych. Przedstawiamy kalendarium ich wdrażania

* Wychowywanie dziecka nie zapewnia dłuższego urlopu macierzyńskiego

Nowelizacja z 6 grudnia br. kilku ustaw, w tym kodeksu pracy (czeka na podpis prezydenta), zwiększa wymiary podstawowych, obowiązkowych urlopów macierzyńskich i na warunkach macierzyńskich tak, by rodzice dłużej opiekowali się maluchami. Wprowadza też dodatkowe dobrowolne urlopy macierzyńskie, z których zainteresowani będą mogli skorzystać. Ponadto przewiduje wiele udogodnień mających pomóc w łączeniu kariery z wychowywaniem dziecka. Zmiany wchodzą w życie w różnych terminach i jest kilka okresów przejściowych. Przedstawiamy kalendarium wdrażania tych zmian

OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU

Następuje zerwanie z zasadą uzależnienia długości podstawowego, obowiązkowego urlopu macierzyńskiego od kolejności urodzonych dzieci. Od daty tej rozstrzyga liczba pociech poczętych w trakcie jednego urlopu. I tak, gdy chodzi o:

– jedno dziecko – podstawowy urlop macierzyński wynosi 20 tygodni (zamiast 18),

– dwoje dzieci – 31 tygodni (zamiast 28),

– troje – 33 tygodnie (zamiast 28),

– czworo – 35 tygodni (zamiast 28),

– pięcioro i więcej – 37 tygodni (zamiast 28).

W podobny sposób zwiększają się wymiary podstawowych urlopów na warunkach macierzyńskich do:

– na jedno przygarnięte dziecko – 20 tygodni (zamiast 18),

– dwoje – 31 tygodni (zamiast 18),

– troje – 33 tygodnie (zamiast 18),

– czworo – 35 tygodni (zamiast 18),

– na pięcioro i więcej – 37 tygodni (zamiast 18).

Rodzice obowiązkowo dzielą podstawowy urlop macierzyński, gdy pracownica matka po wykorzystaniu po porodzie ośmiu tygodni urlopu trafi do szpitala; resztę urlopu musi wówczas odebrać ojciec wychowujący dziecko.

Rezygnujący z urlopu wychowawczego w celu podjęcia pracy w wymiarze maksymalnie pół etatu zyskują ochronę przed zwolnieniem z pracy. Nie możemy im dać wypowiedzenia ani inaczej się z nimi rozstać od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru do dnia powrotu do poprzedniego, ale maksymalnie przez 12 miesięcy. Zwolnienie ich będzie dopuszczalne wyłącznie za wymówieniem w razie naszej upadłości lub likwidacji albo z powodów dyscyplinarnych. Do końca 2008 r. nie korzystają oni z żadnych gwarancji trwałości zatrudnienia.

Podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych z tytułu urlopu wychowawczego wzrasta do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca 2008 r. jest to jeszcze wartość świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 420 zł.

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy przeznaczać na dofinansowanie żłobków, przedszkoli czy innych form wychowania przedszkolnego. Do końca 2008 r. nie mamy takiej możliwości.

Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego przez osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (np. indywidualni przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, chałupnicy) skraca się ze 180 do 90 dni.

Ciężarna może przebywać na zasiłku chorobowym przez 270 dni. Teraz obowiązuje zasada, że jest na nim maksymalnie przez 182 dni, a potem musi się starać o świadczenie rehabilitacyjne.

Nie opłacamy składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za podwładnych wracających do pracy z urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych przez 36 miesięcy od dnia ich powrotu.

OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU

Rodzice zyskają możliwość wzięcia dodatkowego, dobrowolnego urlopu macierzyńskiego, który w 2010 i 2011 r. wynosi:

– na jedno dziecko 2 tygodnie,

– na wieloraczki 3 tygodnie.

Opiekunowie adopcyjni mogą brać dobrowolne dodatkowe urlopy macierzyńskie; w latach 2010 i 2011 w wymiarze:

– na przyjęcie jednego dziecka 2 tygodnie,

– kilkorga – 3 tygodnie,

– minimalny wymiar – tydzień.

Osobom łączącym dodatkowe urlopy macierzyńskie z pracą najwyżej na pół etatu nie wolno dać wypowiedzenia ani inaczej zwolnić. Rozstanie z nimi będzie dopuszczalne jedynie w razie naszej upadłości lub likwidacji albo z powodów dyscyplinarnych, za zgodą związków zawodowych.

Pracownicy tacy będą ubezpieczeni z obydwu tytułów: urlopu macierzyńskiego i niepełnowymiarowego zatrudnienia. Należny im zasiłek macierzyński zmniejszymy jednak proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zatrudniony ojciec dziecka może przejść na urlop ojcowski trwający w latach 2010 i 2011 jeden tydzień. W tym czasie nie wolno mu wręczyć wypowiedzenia ani inaczej zwolnić. Rozstanie z nim jest dopuszczalne wyłącznie w razie naszej upadłości lub likwidacji albo z powodów dyscyplinarnych, za zgodą związków zawodowych.

OD 1 STYCZNIA 2012

Znowu będą wydłużone dodatkowe urlopy macierzyńskie dla pracownicy, pracownika – ojca wychowującego dziecko, lub opiekunów adopcyjnych. W latach 2012 i 2013 wyniosą one:

– na jedno dziecko 4 tygodnie,

– na kilkoro dzieci 6 tygodni,

– minimalny dla adoptujących – 2 tygodnie.

Znowu zostanie wydłużony urlop ojcowski do 2 tygodni.

Podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych z tytułu urlopu wychowawczego wzrośnie z minimalnej pensji do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

OD 1 STYCZNIA 2014

Znowu wzrosną wymiary dodatkowych urlopów macierzyńskich dla pracownicy, pracownika – ojca wychowującego dziecko, i opiekunów

adopcyjnych docelowo do:

– na jedno dziecko – 6 tygodni,

– na kilkoro – 8 tygodni,

– minimalny wymiar

dla adoptujących – 3 tygodnie.
Rzeczpospolita
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=5613


Temat: "kampania" wrześniowa 2008 - razem raźniej
Redakcja portalu ekspertkadrowy.pl


--> ekspertkadrowy.pl


W piątek 21 listopada Sejm przyjął długo zapowiadaną ustawę prorodzinną. Pracownicy ucieszą się zapewne z wydłużenia urlopów macierzyńskich. Niektóre z rozwiązań mogą okazać się uciążliwe dla pracodawców, jednak ucieszy ich obniżenie składek na Fundusz Pracy i FGŚP.

1. Urlop podzielony na część obowiązkową?.
Urlop macierzyński zostanie wydłużony z 18 do 20 tygodni ? przy urodzeniu jednego dziecka, i do 31 tygodni ? przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie. Odpowiednio o dwa tygodnie urlop będzie wydłużony w przypadku urodzenia większej liczby dzieci (przy jednym porodzie), tj. do 33 tygodni przy urodzeniu trojaczków, 35 tygodni ? czworaczków i 37 tygodni przy urodzeniu pięcioraczków. Znika natomiast dotychczasowy podział na pierwszy poród (18 tygodni) i następne porody (20 tygodni). Nowe wymiary urlopów przysługiwać mają pracownikom już za 6 tygodni, tj. od początku 2009 r.

Zapamiętaj!
Zgodnie z przepisem przejściowym, wydłużenie urlopów dotyczyć będzie również pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich w dniu 1.1.2009 r. (tj. w dniu wejścia w życie ustawy).

2. ...i fakultatywną
Oprócz urlopu macierzyńskiego obligatoryjnego, wprowadzony zostanie nowy rodzaj ?dodatkowego? urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar wynosić będzie do 6 tygodni ? przy urodzeniu jednego dziecka, i do 8 tygodni ? w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Będzie to urlop jednorazowy, udzielany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. O tym, czy zostanie on wykorzystany, zdecyduje pracownik-rodzic. Jeśli pracownik z niego nie skorzysta, urlop przepadnie. Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługiwać ma od 1.1.2010 r. i wchodzić etapami. W pełnym wymiarze będzie przysługiwał rodzicom dopiero z początkiem 2014 roku.

Etapy wydłużania urlopu fakultatywnego

1.01.2010 ? 31.12. 2011 2 tygodnie
2012-2013 4 tygodnie
2014 i następne 6 tygodni


3. 2 w 1 ? urlop macierzyński będzie można łączyć z pracą
Będzie istniała możliwość wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego na część dobowego wymiaru czasu pracy nieprzekraczającą 1/2 etatu. Pracownik łączący u danego pracodawcy dodatkowy urlop macierzyński i pracę na część etatu będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z obu tych tytułów.

4. Dłuższy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
Dłuższe wymiary urlopów przysługiwać będą również rodzicom adopcyjnym. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego wzrośnie z 18 do 20 tygodni. Pracownikom adoptującym dzieci do lat 7 przysługiwać będzie też dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni. Ten ostatni wejdzie w życie etapami, począwszy od 2 tygodni w latach 2010?2011.

5. Nowy urlop ojcowski
Wprowadzony zostanie nowy rodzaj fakultatywnego urlopu dla pracowników-ojców wychowujących dziecko. Wymiar tego urlopu wynosić ma 2 tygodnie, przy czym jego wykorzystanie możliwe byłoby do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Pracownicy pierwszy raz mogliby skorzystać z urlopu ojcowskiego w 2010 r., przy czym jego wymiar w latach 2010?2011 przejściowo wynosić ma tydzień.

Zapamiętaj!
Urlop ojcowski będzie udzielany równocześnie z urlopem macierzyńskim matki, ponieważ regulujący go art. 1823 KP nie został wymieniony w katalogu uprawnień, z których może korzystać tylko jeden zatrudniony rodzic (art. 1891 KP).

6. Przerwanie urlopu w przypadku hospitalizacji matki
Przewidziano nową możliwość przerwania urlopu macierzyńskiego, w przypadku gdy pracownica leczy się w szpitalu, a wykorzystała 8 tygodni urlopu. W takiej sytuacji część urlopu macierzyńskiego będzie mógł wykorzystać pracownik-ojciec.

7. Nieusuwalny pracownik, który skorzystał z prawa do obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego
Pracownik, który zamiast urlopu wychowawczego skorzystał z możliwości obniżenia wymiaru etatu, przez 12 miesięcy będzie chroniony przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy. Rozwiązanie umowy w takim przypadku będzie możliwe tylko w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy albo w trybie dyscyplinarnym z winy pracownika.

8. Żłobki i opieka nad dziećmi za pieniądze z funduszu socjalnego
Nowe przepisy umożliwią wykorzystanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz finansowanie z tego funduszu opieki nad dziećmi przebywającymi w tych placówkach.

9. Urlop wychowawczy zacznie się liczyć do emerytury
Zaplanowano znaczne podwyższenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Podstawa ta ma wynosić 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ale nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie w okresie roku poprzedzającego korzystanie z urlopu wychowawczego. W latach 2009?2011 podstawą wymiaru stanowić ma jednak kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. To i tak znaczny postęp dla wychowujących dzieci, bo obecnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w trakcie urlopu wychowawczego stanowi kwota świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 420 zł.

10. 270 dni zasiłku chorobowego dla kobiety ciężarnej
Pracownice korzystające w okresie ciąży z długotrwałych zwolnień nie będą musiały już korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ do 270 dni wydłużony został okres zasiłkowy w razie niezdolności do pracy w okresie ciąży.

11. Krótszy okres oczekiwania na ?chorobowe?
Ze 180 do 90 dni skrócony został okres wymagany dla otrzymania świadczeń pieniężnych przez osoby ubezpieczające się dobrowolnie.

12. Zwolnienie ze składek na FPiFGŚP
Pracodawca będzie przez 3 lata zwolniony od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pracowników powracających do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

13. Wyższe zasiłki macierzyńskie dla rolników
Zasiłek macierzyński dla rolników zwiększy się z trzyipółkrotności najniższej emerytury rolniczej do czterokrotności, czyli wzrośnie on o 318 zł, do kwoty 2544 zł.

Ustawa trafi jeszcze do Senatu i Prezydenta, jednak biorąc pod uwagę, że została przyjęta ponad wszelkimi podziałami politycznymi (za głosowało aż 408 posłów, tylko 1 był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu), można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zostanie ona wprowadzona w życie w zakładanym terminie, czyli już od 1.1.2009 r.

Podstawa prawna:

* Ustawa z 21.11.2008 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 1258)
Źródło: parenting.pl/showthread.php?t=1159